Ylityökorvauksista!
0
Hei, kysyisin onko kenelläkään tietoa/kokemuksia ns. nollasoppareiden ylityökorvauksista? Työskentelen viikossa pääsääntöisesti 0-40h. Loma-aikoina minulle on merkitty esim. koko viikko työviikoksi. Kuuluuko minulle maksaa vuorokautisesta ylityöstä normaaliin tapaan kuten vakituisen työsopimuksen omaavillekkin? Sopparissa ei muuta mainintaa palkasta, muuta kuin tuntipalkan määrä.

Yksi vastaus

Kannattaa tutustua Työaikalakiin. Yleensä käytänö on niin, että tämä laki muodostaa pohjan eri sopimuksille. Monet erilliset sopimukset saattavat yltää parempaan, mutta työaikalaki on kaiken pohjana aina, jota pitää noudattaa, jos muuta ei ole sovittu..
Työaikalain piiriin kuuluvat kaikki työntekijät.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Ylityöksi katsotaan sellainen työ jos työnantajan tai hänen edustajansa on pyytänyt jäämään ylityöhön tai on sovittu heidän kanssaan ylityöhön jäämisestä.

Sellainen ei ole ylityötä, että olet itse päättänyt jäädä tekemään ylityötä, työnantajan kanssa sopimatta siitä.
+1

Kommentoi tätä vastausta