Onko Suomessa kuntaa jossa ei asu ketään?
+2
Voiko ylipäänsä kunnan väkiluku olla nolla?

3 vastausta

Järjestä:aikapisteet
Suomen kunnat asukasluvun mukaan:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_...4kiluvun_mukaan

Eli ei, Suomessa ei ole kuntaa, jossa ei asu ketään. Pienimmässä kunnassa tätä kirjoitettaessa (2018) eli Sottungassa, asuu 93 ihmistä.
+1

Kommentoi tätä vastausta

Suomessa ei ole asumattomia kuntia. Laki ei ainakaan kiellä nollan asukkaan kuntaa, mutta täysi-ikäisiä asukkaita pitäisi tietenkin olla vähintään se 13 joka on minimi kunnanvaltuutettujen määrä. Väkiluvultaan Suomen pienin kunta on Sottunga 93 asukkaalla.
+1

Kommentoi tätä vastausta

Ei voi olla

"Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä."
-Wikipedia

Jos muodostuu alue joka ei ole minkään olemassaolevan kunnan aluetta, mutta josta muuttaa koko väestö pois, kyseinen alue ei voi olla kunta. Koska kunta on alue jossa on väestöä.
Kuten suomen väestömäärältään olevan kunnan uutisista voi kukea, kun väestön määrä putoaa tarpeeksi pieneksi, alue liitetään jonkin naapurikunnan alueeseen. Kyseinen alue itsenäisenä kuntana lakkaa silloin olemasta.
Kääntäen tietysti, jos jonkin kunnan tietylle alueelle muuttaa lopulta tarpeeksi paljon ihmisiä, voi kyseinen alue ja sen ihmiset perustaa uuden kunnan ja erottaa uuden alueen vanhasta kunnasta. tästä menettelystä on säädetty kuntarakennelaissa.
0

Kommentoi tätä vastausta