4 vastausta

Järjestä:aikapisteet
CC = Carbon Copy, eli hiilikopion englanninkielisestä nimestä otettujen alkukirjaiden lyhennelmä.

BCC = Blind Carbon Copy eli edellämainitun "sokea" versio.

Sähköpostien vastaanottajakentissä käytetään edellämainittuja ja sen lisäksi myös varsinaista "To"-kenttää, niiden erot ja merkitykset:

To = viestin varsinainen vastaanottaja, se kenelle viesti on nimenomaisesti tarkoitettu

CC = viestin "tiedoksisaattaminen" myös toiselle osapuolelle, jonka on hyvä tietää mitä viestissä on kirjoitettu. Esim. kahden työntekijän välistä keskustelua parhaasta tavasta ratkaista jotain työhön liittyvää ongelmaa -- viestin voi sisällyttää CC:nä em. työntekijöiden esimiehelle ja/tai muille tiiminjäsenille, jotta he pysyvät myös "kartalla" missä ongelmanratkaisussa ollaan menossa. Sekä lähettäjä että (To-)vastaanottaja näkevät kenelle CC on osoitettu, eli kuka muu näkee viestin heidän lisäkseen.

BCC = Toimii kuten CC, vastaanottaja ei näe koskaan kenelle viestistä on lähetetty myös BCC -- vai onko viestistä lähetetty BCC:tä kenellekään. Voidaan esimerkiksi käyttää asiakaspalvelutilanteissa, joissa esimies haluaa nähdä aspan viestin asiakkaalle, mutta asiakkaan ei tarvitse tietää sitä, että hänelle osoitettu vastaus on lähetetty myös asiakaspalvelijan esimiehelle.

(junioreille: Carbon Copy eli hiilikopio viittaa siis hiilipaperin avulla vielä 1980-luvulla tehtyihin kopioihin muistioista ja kirjeistä)
+6

Kommentoi tätä vastausta

Mail to: Jussi@mail.com
CC Artsi@mail.com, Juonio@mail.com, joku@mail.com,Muu@mail.com

Kaikki, Jussi, Artsi, Juonio, Joku, Muu saavat sähköpostin JA näkevät kenelle kaikille muille se on lähetetty.

Mail to: Jussi@mail.com
BCC Artsi@mail.com, Juonio@mail.com, joku@mail.com,Muu@mail.com

Kaikki, Jussi, Artsi, Juonio, Joku, Muu saavat sähköpostin, mutta kukaan EI NÄE kenelle muulle sama sähköposti on lähetetty
+3

Kommentoi tätä vastausta

Yleensä vielä niin, että To-kenttään merkitään sellaiset henkilöt, joilta viesti edellyttää jonkinlaista toimintaa tai reagointia, kun taas CC:nä viesti menee niille, joiden on hyvä tietää asiasta, muttei tarvitse vastata tai reagoida viestiin mitenkään. BCC on vielä asia erikseen.

CC:tä ei minusta pidä käyttää vain sen takia, että viesti menee useammalle henkilölle. Joku paljon sähköpostia saava saattaa katsoa, ettei tarvitse tehdä mitään, jos viesti tulee vain CC:nä ja siirtää sen lukemisen myöhemmäksi.
0

Kommentoi tätä vastausta

Kkkkkkk sahkibch
-5

Kommentoi tätä vastausta